Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

ศัลยกรรมตกแต่งใบหู : Ear surgery/Otoplasty

เป็นการรักษา  หูกางซึ่งเป็นความผิดปกติของใบหูที่ทำมุมจากศีรษะกว้างกว่าปกติทำให้มีใบหูไม่สวยงาม การผ่าตัดสามารถแก้ไขหูกางได้

ขั้นตอนการผ่าตัด

1. ฉีดยาชาเฉพาะที่

2. กรีดเปิดแผลหลังใบหู ดัดกระดูกอ่อนใบหูส่วนเกินออก แล้ว เย็บตกแต่งใบหูให้กางลดลง

3. เย็บปิดแผล

วิธีการดูแลหลังการผ่าตัด

1. ปิดแผลไว้ประมาณ 2-3 วัน

2. พันผ้ารอบศีรษะกดใบหู 3-5 วัน

3. พบแพทย์เพื่อตัดไหม 1 สัปดาห์