Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

English Version

Bodytite (RFAL)

NewBodytite

เทคโนโลยีการดูดไขมันขั้นสูงที่เหนือกว่าVaser

 

             ปัญหาไขมันส่วนเกินเป็นปัญหาที่พบได้บ่อย ผู้ชายมักมีไขมันส่วนเกินบริเวณลำตัวด้านบนเช่นหน้าอก ลำตัวด้านข้าง ส่วนผู้หญิงมักมีไขมันส่วนเกินบริเวณลำตัวด้านล่างเช่น ท้องน้อย สะโพก และ ขาอ่อน การควบคุมอาหารและออกกำลังกายอย่างหนักมักไม่ได้ผล การดูดไขมันจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้ผลดี

             การดูดไขมันมีหลายวิธี เช่น การใช้ท่อดูดออกธรรมดา (manual liposuction), การใช้ท่อสั่นไขมันให้แตกแล้วดูดออก (power assisted liposuction), การใช้เลเซอร์สลายไขมันแล้วดูดออก (laser assisted liposuction) และ  การใช้คลื่นอัลตร้าซาวด์สลายไขมันแล้วดูดออก (ultrasound assisted liposuction) ซึ่งมักจะเกิดปัญหาหลังดูด คือ  ผิวไม่เรียบเป็นลูกคลื่น(ป้องกันได้โดยการดูดเฉพาะไขมันชั้นลึกซึ่งจะเอาไขมันออกได้น้อย หรือการกรีดแผลเพิ่มให้แนวดูดสานกันเป็นตาข่ายจึงไม่เป็นสันคลื่น) และผิวหนังห้อยย้อย   

    Invasive02Invasive03

           

             เครี่องดูดไขมันที่  The Med Clinic ใช้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เป็นการใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radiofrequency) พลังงานจะถูกเปลี่ยนเป็นความร้อนใต้ผิวหนัง ละลายไขมันแล้วดูดออก  ทำให้ผิวหนังหดตัว ยกกระชับผิวหนังและ ลดเซลลูไลท์ ส่วนปลายมีเซนเซอร์อุณหภูมิไม่ให้ร้อนเกินไป สามารถปรับระดับความลึกของหัวดูดได้  ทำให้ดูดได้สม่ำเสมอไม่เป็นลูกคลื่น ความร้อนยังทำให้หลอดเลือดหดตัวอาการช้ำหลังทำจึงน้อย

bodytite4

 

ขั้นตอนการดูดไขมัน

1.ทานยานอนหลับ

2.เปลี่ยนเสื้อผ้า นอนบนเตียง  ทายาฆ่าเชื้อ ปูผ้าสะอาดบริเวณที่จะทำ

3.ฉีดยาชาผสมน้ำเกลือ

4.ลงแผลยาวประมาณ 3-5 mm

5.ดูดไขมัน

6.เย็บแผล ปิดพลาสเตอร์กันน้ำไม่ต้องทำแผล

7.ใส่ชุดรัด

       -24 ชั่วโมงแรกใส่ชุดรัดตลอดเวลา

       -24 ชั่วโมง – 3 สัปดาห์ถอดชุดรัดเฉพาะเวลาอาบน้ำ

       -3   สัปดาห์ – 6 สัปดาห์ ใส่ 12 ชั่วโมง/วัน

8.นัดพบแพทย์ตัดไหม 1 สัปดาห์

 

tablebodytite

 

 

ความเจ็บปวด

เจ็บน้อยหรือไม่เจ็บเลย  เนื่องจาก The Med Clinic ใช้เครื่องฉีดยาชาผสมน้ำเกลือทำให้ฉีดยาชาได้ทั่วถึงกว่าการฉีดยาชาแบบธรรมดา

 

บริเวณที่สามารถทำได้

ทุกบริเวณที่ ต้องการดูดไขมันใต้ผิวหนังออก , บริเวณที่มีเซลลูไลท์ และ บริเวณที่ผิวหนังหย่อนคล้อยต้องการยกกระชับ

 

ผลลัพธ์

กำจัดไขมันส่วนเกินได้เต็มที่โดยไม่เกิดผิวหนังเป็นลูกคลื่นเนื่องจากทำโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

 

ข้อดีเหนือการดูดไขมันด้วยวิธีอื่น

ผิวหนังยกกระชับได้มากที่สุดและไม่เป็นผิวลูกคลื่น

 

Before_and_After_face10

 

รับรองความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

THE MED CLINIC ได้ใช้เครื่องมือ Bodytite ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา (อย.) จากประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว  จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และเห็นผลจริงในการรักษา

 

 

 

 

Bodytite (RFAL-Radio Frequency Assisted Liposuction)

 

 

RFAL stands for Radio Frequency Assisted Liposuction and is Invasix's proprietary technology that combines suction, radiofrequency and a body tightening mechanism.

 

 

Radiofrequency is a highly reliable energy source that has been used in several medical applications for almost 100 years, such electrosurgical devices used for tissue coagulation.

 

Controlled & Directional Heating

In the BodyTite handpiece, RFAL energy is deployed from an internal cannula to an external electrode, generating focused energy into the adipose tissue and fatty areas. The directional application of RFAL is precise and controlled to heat specific targets without thermal injury to surrounding tissue. Furthermore, the geometric design of the handpiece and size of the electrodes provides an exact science to how much heat is generated on the skin’s surface, preventing unwanted thermal build-up.

By focusing the energy, physicians achieve more efficient energy usage, without scattering heat to surrounding tissues. Furthermore, this provides a quicker treatment, allowing the tissue to reach optimal temperatures faster.

Consistent Energy Levels

The unique capability of RF versus other energy sources, such as laser, is the ability to measure the power absorbed into the tissue. RFAL can measure exact heating effects on tissue, whereas with lasers you can only measure laser output from the applicator, without regard for energy loss through space, time and absorption.

 

Uniform Treatment Area

The ability to actively monitor skin temperature and impedance means a uniform treatment resulting in a more attractive body contour. A thermocouple in the handpiece monitors dermal temperature levels while the system provides auditory and visual feedback on treatment progress, combined with the intelligent software featuring cut-off precautions, BodyTite treatment results are uniform with the highest degree of safety.

Significant Skin Contraction & Body Firming

The thermal effects create effective coagulation of adipose, vascular and connective tissues with precise dermal warming for significant contour enhancement and skin contraction. Optimal skin contraction is not only dependent on attaining critical temperature, but also on maintaining that temperature for a prolonged duration both uniformly and safely. With the built in features of the RFAL device, physicians can maximize their body firming capabilities.

 

Superior Body Contouring & Firming Results

It is now possible to achieve both substantial fat reduction and body firming results. Patients with mild to moderate skin laxity who do not want an excisional procedure and seek a smoother result will appreciate this added benefit.

 

Improved Safety

System safeguards regulate skin temperature and impedance levels providing decreased risk of thermal injuries. For smaller areas of treatment, by avoiding general or sedation anesthesia risks are truly kept to a minimum.

 

Less Bruising, Swelling and Pain

Pre-heating of the treatment area allows for gentle extraction of unwanted fat, resulting in decreased bruising and swelling for patients. Patients will experience tenderness and soreness in the area, but most describe their discomfort as mild to moderate.

 

Less Downtime

BodyTite is a minimally invasive procedure that can be performed under local anesthesia or light sedation rather than general anesthesia. Patients can opt for walk-in procedures and avoid the costs and downtime associated with overnight stays. Larger areas or volume treatments will still benefit from a general anaesthetic.

 

Treatment of All Sizes

BodyTite is ideal for many treatment area sizes with excess fat including: abdomen, hips, buttocks, thighs, arms, knees and neck.

 

How does it result in fat reduction?

The BodyTite procedure uses patented RFAL technology to gently melt and remove excess fat through a tiny incision in an inconspicuous location.

By pre-melting the fat, the removal is a far less traumatic process, greatly reducing post-procedural pain, swelling and discomfort.

BodyTite will eliminate fatty deposits and provide improvements to re-contour your body.

 

How does BodyTite results in body tightening?

One of the unique features of BodyTite is its ability to safely and precisely heat the soft tissues being contoured. This gentle and deep heating will lead to body tightening.

 

How us this better than traditional liposuction?

As you age or gain weight, your skin becomes less elastic. Liposuction can compound the problem by leaving the treatment area looking lumpy or irregular. Patients with skin laxity and/or stretch marks along with fat deposits can have better results using BodyTite to firm their body and decrease the risk of post-liposuction skin laxity.

Compared to traditional liposuction, BodyTite offers a safer, gentler and less traumatic alternative with more uniform results and usually minimal postoperative discomfort and bruising.

 

What kind of procedure care is required?

BodyTite is a minimally invasive procedure performed under local anesthesia or light sedation. Post procedure, you can go home and resume your routine shortly after. You will be required to wear a compression garment and can resume high impact exercise upon the advice of your doctor.

 

How quickly will I see results?

Results can be seen immediately, with best results noticeable after 8-12 weeks.

 

What areas can be treated?

BodyTite regions include the abdomen, hips, buttocks, thighs, knees, upper arms, back and other areas of fat deposits. It can also be a good combination treatments for tummy tucks, body lifts, arm and thigh lifts.

 

Book A Consultation

Book your FREE consultation or request an appointment at your local clinic by completing the form below.

At Themed clinics we pride ourselves on the level of service our medical teams provide. Themed clinics is a safe, well regulated, professional skin clinic company you can trust.
Full Name *
 
Town *
 
Phone *
 
Email Address *
 
Confirm Email Address *
 
How did you hear about us? *
 
Preferred Clinics *
 
Service you're interested in *
 
Your Comments