Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

English Version

eMATRIX (Sublative™)  

 

eMatrix

         

 ในปัจจุบันการทำเลเซอร์เพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนโดยใช้ Fractional technology เป็นที่นิยมกันเป็นอย่างมาก และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาที่เพิ่มขึ้น โดยที่มีผลข้างเคียงต่ำที่สุด เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนี้คือ Sublative technology โดยใช้เครื่อง eMatrix ที่ทำงานโดยนำพลังงาน RF มาทำให้เป็น Fractional และปล่อยลงไปที่ผิวในรูปแบบของ Pyramid shape ทำให้ผิวด้านบนถูกทำลายเพียงเล็กน้อยจึงเกิดผลข้างเคียงน้อย ในขณะที่พลังงานลงไปที่ผิวด้านล่างมาก จึงสามารถกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้มาก ซึ่งจะแตกต่างจาก Fractional technology อื่นที่ใช้แสงเลเซอร์ปล่อยพลังงานในรูปแบบ Cone shape

 

คำนิยามของ Sublative Rejuvenation

       เป็นนวัตกรรม Fracional Technology ที่ล้ำหน้า โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radiofrequency, RF) ทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวชั้นนอก (ablation and resurfacing) ทำให้เกิดการทำลายผิวชั้นบนเพียงเล็กน้อย (low epidermal disruption) ในขณะที่พลังงานสามารถลงไปกระตุ้นผิวหนังชั้นล่างได้มาก (high dermal impact) จึงมีความปลอดภัยในทุกสีผิว ระยะพักฟื้นเพียงเล็กน้อย (minimal downtime) มีประสิทธิภาพสูง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

 ลักษณะการปล่อยพลังงานลงไปที่ผิวในรูปแบบปิรามิด ทำให้ผิวด้านบนถูกทำลายเพียงเล็กน้อย จึงเกิดผลข้างเคียงน้อย ในขณะที่พลังงานลงไปที่ผิวด้านล่างมาก จึงสามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้มาก

 eMatrix4

E-Matrix  คืออะไร?

 E-Matrix เป็นนวัตกรรม Fractional ใหม่ล่าสุด ที่ใช้ RF (Radio Frequency) ในการรักษาโดยมีเทคนิคเฉพาะที่เรียกว่า selectPulse เพื่อทำให้เกิดผล Ablation and Resurfacing  ทำได้โดยการปล่อย RF ไปตาม Pin ของหัว ที่มีขนาด 8x8 แถว โดยใช้เทคนิคเฉพาะที่เรียกว่า SeletPulse

ematrix3

 

E-Matrix ต่างจาก Fractional อย่างไร

E-Matrix เป็นเครื่องมือตัวแรกที่นำ Radio Frequency (RF) มาทำให้เป็น Fractional ซึ่งจะแตกต่างจาก Technology Fractional อื่นๆ ซึ่งใช้แสงที่ความยาวคลื่นต่างๆ มาใช้ในการรักษา

รูปแบบของการปล่อยพลังงานลงไปที่ผิวจะแตกต่างกัน โดย Fractional Technology อื่นๆ จะปล่อยพลังงานลงไปที่ผิวในรูปแบบ Cone shape (column) ในขณะที่ eMatrix จะปล่อยพลังงานลงสู่ผิวในรูปแบบของ Pyramid shape

 

หลักการทำงานของ E-Matrix

 โดยปกติแล้วเมื่อผิวหนังของเราเกิดบาดแผล ร่างกายจะมีกลไกในการซ่อมแซ่มตัวเองเพื่อให้แผลหายสนิทโดยกระตุ้นเซลล์ผิวหนังชั้นนอก (Keratinocyte) ให้เกิดการแบ่งตัวเพื่อปิดบาดแผล (Re-epithelialization) แล้วจึงกระตุ้นเซลล์ผิวชั้นใน (Fibroblast) ให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลาย (Remodeling of extra cellular matrix, ECM)

 ดังนั้นถ้าทำการรักษาด้วย Fractional technology ทั่วไปที่จะทำให้ผิวด้านบนเกิดการทำลายมากแต่พลังงานที่ผ่านลงไปที่ผิวด้านล่างมีปริมาณน้อย (Cone shape) หากอธิบายจากแผนภูมิ (Figure 2) จะเห็นได้ว่ากลไกการทำงาน หลักของ Fractional technology โดยทั่วไป จะอยู่ที่การกระตุ้นเซลล์ผิวด้านนอก (Keratinocyte prolife ration) ให้เกิดการแบ่งตัวเพื่อปิดบาดแผลเป็นหลัก (ด้านที่เป็นตัวอักษรสีแดง) ในขณะที่กระตุ้นเซลล์ผิวชั้นในให้สร้างคอลลาเจนได้น้อย ผลการรักษาจึงเห็นได้ไม่ชัดเจนและต้องทำการรักษาหลายครั้ง

เมื่อเปรียบเทียบกับการรักษาด้วย Sublative Rejuvenation technology โดยใช้เครื่อง eMatrix ที่ปล่อยพลังงานลงไปที่ผิวในรูปแบบ Pyramid shape ทำให้ผิวด้านบนถูกทำลายเพียงเล็กน้อยในขณะที่พลังงานลงไปที่ผิวด้านล่างมาก

จะเห็นได้ว่ากลไกการทำงานหลักจะอยู่ที่การกระตุ้นเซลล์ผิวชั้นใน (Fibroblast stimulation) ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่าเมื่อผิวด้านบนเป็นแผลน้อย กระบวนการกระตุ้นเซลล์ผิวหนังชั้นนอก (Keratinocyte) ให้เกิดการแบ่งตัวเพื่อปิดบาดแผล (Re-epithelialization) จึงเกิดขึ้นได้เร็วโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อยลง และทำให้ผู้เข้ารับการรักษาไม่ต้องหยุดพัก หรือหลบเลี่ยงการเข้าสังคม ขณะที่พลังงานสามารถลงไปกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวชั้นใน (Fibroblast stimulation) ให้เกิดการสร้างคอลลาเจนได้มากกว่า (ด้านที่เป็นตัวอักษรสีแดง) จึงสามารถเห็นผลได้ทั้งผิวเรียบเนียน กระชับรูขุมขน แก้ปัญหาหลุมสิวริ้วรอย รวมทั้งยกกระชับผิวได้พร้อมกันในคราวเดียว

 eMatrix เป็นนวัตกรรม Fractional โดยใช้คลื่นวิทยุความถี่สูง (Radiofrrequency,RF) ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของผิวพรรณ โดยมีเทคนิคเฉพาะที่เรียกว่า selectpulse เพื่อทำให้เกิดผล Ablation and Resurfacing ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เราเรียกว่า Sublative rejuvenation

 eMatrix สามารถเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมในการทำ Sublative Rejuvination ได้ 3 รูปแบบ เพื่อปรับความลึกและความแรงของพลังงานที่ลงไปที่ผิวชั้นล่างให้เหมาะสมกับปัญหาของผิวที่แตกต่างกัน

- Program A เหมาะสำหรับริ้วรอยตื้นๆ ทำให้หน้ากระจ่างใส ผิวเรียบ เนียนขึ้น รูขุมขนกระชับ จะเกิดการทำลายผิวหนังด้านบนและลอกออก เพียงเล็กน้อย อาจไม่เห็นเป็นสะเก็ดเลย

- Program B เหมาะสำหรับริ้วรอยปานกลาง หลุมสิว รูขุมขนกว้าง ผิว ไม่เรียบเนียน สีผิวไม่สม่ำเสมอ จะเกิดการทำลายผิวหนังด้านบนและ ลอกออกบางส่วน อาจเห็นเป็นสะเก็ดบางๆ ได้บางจุด

- Program C เหมาะสำหรับริ้วรอย หลุมสิวลึก จะเกิดการทำลายผิวหนัง ด้านบนและลอกออก อาจเห็นเป็นสะเก็ดได้บางจุดพลังงาน RF จะ สามารถลงไปได้ลึกถึงชั้นหนังแท้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน

นอกจากนี้ eMatrix ยังมีอีกคุณสมบัติหนึ่ง ที่สำคัญ คือสามารถบอกการตอบสนองของผิวต่อพลังงานที่ลงไปได้ เรียกว่า intelligent skin feedback (ISF) โดยเครื่องสามารถวัดความต้านทานของผิว และปล่อยพลังงานลงไป หากบริเวณใดมีความต้านทานสูงเกินไป พลังงาน RF จะไม่สามารถผ่านลงไปที่ผิวได้ตามที่เราต้องการ เครื่องจะทำการชดเชยพลังงาน RF เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้พลังงานสามารถผ่านลงไปที่ผิวได้เท่าที่เราต้องการในทุกตำแหน่งที่ทำการรักษา ทั้งแพทย์ผู้ทำการรักษาและผู้เข้ารับการรักษา สามารถมั่นใจได้ว่าพลังงานที่ลงไปที่ผิวในแต่ละจุดสามารถให้ผลในการรักษาได้อย่างเต็มที่ โดยมีโอกาสเกิดผลข้างเคียงต่ำ

 

 

ข้อแนะนำในการรักษา

 

 - อาจรู้สึกคล้ายถูกดีดรู้สึกเจ็บได้บ้างบางจุด แต่ผู้ป่วยจะได้รับทายาชาก่อนทำการรักษาทุกราย ทั้งนี้ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดก่อนมาทำการรักษาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังการรักษา

 - หลังทำจะเกิดรอยแดงและรู้สึกร้อนผ่าวได้ อาการจะค่อยๆ ดีขึ้นประมาณ 2-3 ชั่วโมง เนื่องจากพลังงานจำนวนมากที่ลงไปกระตุ้นบริเวณผิวด้านล่าง

 - 1-2 วันหลังทำอาจเกิดสะเก็ดบางๆแล้วลอกออก สามารถแต่งหน้ากลบได้

 - เนื่องจาก eMatrix จะปล่อยพลังงานลงสู่ผิวในรูปแบบ Pyramid shape ทำให้ผิวด้านบนเป็นแผลเพียงเล็กน้อย แผลจึงหายเร็ว โอกาสที่จะเกิดรอยดำเกิดขึ้นได้น้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนผิวคล้ำ

 - ประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังทำจะเริ่มสังเกตเห็นว่ารูขุมขนกระชับ เรียบเนียนขึ้น ริ้วรอยดูจางลง และจะสามารถเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นเมื่อทำครบคอร์ส

 - เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ทำการรักษา 3-4 ครั้ง ขึ้นกับปัญหา ห่างกัน 4-6 สัปดาห์ เมื่อครบคอร์สแล้วสามารถมาทำซ้ำได้ทุก 6 เดือน

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการรักษา eMatrix

- หลุมสิวตื้นผิวหน้าเรียบเนียนอย่างเห็นได้ชัด

- ผิวกระจ่างใส รูขุมขนกระชับ เล็กลง

- จุดด่างดำดูลดเลือน ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอ

- ริ้วรอยบนใบหน้าดูลดเลือน ผิวตึงกระชับ

 

รับรองความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

eMatrix ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา  (US.FDA.) จึงได้มาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับ จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

 

 

 

eMATRIX (Sublative™)

Smooth Out the Lines of Time

 

 

RF energy is precisely directed to the skin in the form of a matrix. Healthy skin around the dots accelerates the healing process of the skin. Post treatment, new collagen and healthy skin cells are produced. Mild to moderate wrinkles and superficial skin discolorations are reduced. The texture of your skin becomes more smooth and elastic.

 

This technology has been shown to effectively treat mild to moderate wrinkles, red and brown spots, and textural irregularities. This is truly the next generation of safe and effective rejuvenation technology.

 

 

Significant Dermal Impact with Minimal Epidermal Disruption

 

By utilizing RF sublation - fractionated bipolar radio frequency technology—heat energy is effectively placed into the dermis where it can produce significant dermal impact with minimal epidermal disruption.

 

ematrix3

 

  • The ergonomic applicator delivers bipolar radio frequency energy via a matrix of 64 electrodes in the disposable applicator tip.
  • The RF energy generates deep dermal heating in the region of the electrode matrix to induce skin injury, thus eliciting a wound healing response.
  • Less affected tissue around the matrix points may be stimulated by the heat, helping to accelerate the healing process—and leading to the appearance of tighter, rejuvenated skin.

 

How does eMatrix work?
The ergonomic Sublative™ applicator delivers bipolar radio frequency energy via a matrix of 64 electrodes in the disposable applicator tip.  The RF energy generates fractional deep dermal heating in the region of the electrode matrix to induce skin injury, thus eliciting a wound healing response.  Mild to moderate wrinkles and superficial skin discoloration are reduced, and skin texture becomes more smooth and elastic.

 

 

Who should be treated with eMatrix?
Treatment is a safe and effective solution for all skin types.
 
 
When can patients expect to see results?
Post treatment, they may notice tone and texture improvements as a result of increased levels of beneficial collagen and new healthy skin cells which are produced.  With the treatment's dermal impact, mild to moderate wrinkles and superficial skin discolorations are reduced. Typical treatment protocol is 3 treatments, 4 - 6 weeks apart. The total number of required treatment sessions depends on the skin condition of the patient.
 
 
How is the Sublative™ treatment tolerated by patients?
During treatment, many patients feel a warm, prickly sensation as energy enters their skin. After treatment a pink or red "sunburn" appearance and feeling is also common. Topical anesthetic ointments and cooling are often used to reduce discomfort during treatment.