Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

English Version

Ulthera

           

Ulthera  เทคโนโลยีอัลตร้าซาวน์  เลเซอร์ยกกระชับผิวหน้าที่ดีที่สุด เทียบเคียงการทำศัลยกรรม แก้ไขปัญหาริ้วรอยใบหน้าที่หย่อนคล้อยให้กลับมาเข้ารูป ตึงกระชับขึ้น  ย้อนเวลากลับสู่วัยเยาว์ได้อีกครั้ง

 

 

ทั้งนี้ เมื่อวัยเพิ่มขึ้น ชั้นกล้ามเนื้อ (SMAS) ซึ่งอยู่ลึกใต้ชั้นหนังแท้และมีหน้าที่คอยพยุงเนื้อผิวเอาไว้จะอ่อนแอและหย่อนยาน ผิวจึงหย่อนคล้อยชั้นกล้ามเนื้อนี้เองคือชั้นที่ศัลยแพทย์ใช้ในการผ่าตัดดึงหน้า โดยตัดกล้ามเนื้อที่หย่อนยานออกแล้วจึงเย็บติดเข้าด้วยกันใหม่ทำให้ผิวตึงขึ้น หลักการดังกล่าวถูกนำมาประยุกต์ใช้ในเทคโนโลยี Ulthera ซึ่งสามารถปล่อยคลื่นเสียงความถี่สูงลงลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อ เพื่อทำการเย็บกล้ามเนื้อเหล่านี้ใหม่แทนการใช้มีด กล้ามเนื้อที่เคยที่หย่อนยานและเสื่อมสภาพจึงกลับมาตึงตัวดังเดิม ความพิเศษอยู่ที่สามารถยกกระชับหน้า คาง ลำคอ รวมถึงยกคิ้วและหางตาที่ตกได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องผ่าตัดจึงไร้บาดแผล

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษา

 

 

การรักษาเพียง1ครั้ง สามารถอยู่ได้นานถึง 2 ปี  

 

รับรองความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (US. FDA.) จึงได้รับมาตรฐานสูงและเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในยุโรปและอเมริกาว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา

 

Ulthera

An Uplift, not a Facelift!

 

 

Ultherapy is a new type of non-surgical, non-invasive procedure for the face, neck and chest that uses ultrasound and the body’s own natural healing process to lift, tone, and tighten loose skin.

The FDA-cleared device used in the procedure utilizes the safe, time-tested energy of ultrasound to stimulate the deep structural support layers of the skin—including those typically addressed in a surgical facelift–without disturbing the surface of the skin.

 

Uplifting Ultrasound

 

 

Unlike lasers, which penetrate the skin from the outside-in, Ultherapy bypasses the surface of the skin, specifically targeting the deep, structural skin tissues where collagen lives. Using ultrasound technology, Ultherapy actually works from the inside-out to lift and tighten skin non-invasively on the face, neck and chest.

 

The “See” and “Treat” Ultrasound

In some ways, Ultherapy is just like an ultrasound imaging procedure that expectant mothers may receive. A smooth handpiece is placed on your skin and an image of the tissue beneath is projected on a screen. This allows your practitioner to “see” where they will treat your skin.

 

 

But here’s the difference: with Ultherapy, that same handpiece is also used to deliver tiny deposits of focused ultrasound energy at just the right depth below the skin. For facial procedures, this is the same foundational layer typically addressed in a surgical facelift.

 

The Lift You’re Looking For

Your skin's response to this energy is to recondition tired skin by stimulating the growth of fresh, new collagen. The result is a tightening and gradual lifting—or shifting—of the skin back into a more youthful position and form-fitting shape.

 

 

The FDA-cleared Ultherapy procedure has been established to be safe and effective in clinical studies and tens of thousands of patient treatments worldwide. In addition, every Ultherapy practitioner undergoes extensive hands-on training, so you can schedule your Ultherapy procedure with complete confidence.

An Ultherapy procedure typically takes between 30 and 60 minutes, but will depend on the treatment plan determined by your practitioner. There are no special after-care requirements and you can resume your normal activities immediately.

 

Before your procedure

No preparation whatsoever is required before your Ultherapy procedure, although your practitioner may recommend that comfort measures such as over-the-counter or prescribed medication be taken prior to treatment.

 

During your procedure

After cleansing the skin and identifying the specific areas to be treated, an ultrasound gel is applied and the smooth handpiece is placed upon your skin. The focused ultrasound energy bypasses the surface of your skin and is delivered to pre-planned depths within the tissue below to stimulate collagen growth.

 

 

Comfort levels vary from patient to patient and can depend on the area treated as well. Your practitioner will discuss options for making the experience as pleasant as possible. The sensation you experience is associated with the focused ultrasound energy as it is deposited below the surface of the skin. It is noticeable just while the energy is being delivered and patients typically leave comfortable and excited about the benefits to come.

 

After your procedure

You are able to return to your normal activities right away, and there are no special measures you need to take. Your skin may appear flushed immediately after the ultrasound treatment, but any redness should disappear within a few hours. It is not uncommon to experience slight swelling for a few days, or tingling/tenderness to the touch for a few weeks following the procedure, but these are mild and temporary in nature. There is the possibility for other less common post-procedural effects, such as temporary small areas of bruising or numbness, and other rare effects which your physician will review with you.

 

Who is a good candidate for the Ultherapy face and neck procedure?

A good candidate for the Ultherapy face and neck lifting procedure is someone with skin that has "relaxed" to the point of looking, and often feeling, less firm. Sagging skin on the eyelids, along the jawline or under the chin, for instance, are often the first signs of "maturing" skin. Typically, those in their thirties and older who have mild to moderate skin laxity are candidates.

While Ultherapy is not a replacement for a surgical face lift, there are many people who want some lifting but are not ready for surgery, either mentally, financially or logistically. There are also younger people who want to “stay ahead of the game” as well as those looking to prolong the effects of cosmetic surgery.

 

How long until I see results?

Patients may enjoy some initial effect but the ultimate lifting and toning will take place over 2-3 months, as tired collagen is replaced with new, more elastic collagen. As this collagen-building process continues, further improvements can appear up to 6 months following a procedure

 

How long do results last?

 

 

Patients treated with Ultherapy still have fresh young collagen after a year’s time following the procedure, but skin continues to age. Future touch-up treatments can help keep pace with the aging process, which varies by individual.

 

Are there any side effects?

There may be slight redness for up to an hour or so following the treatment, and a small percentage of patients may have slight swelling, tingling or tenderness to touch, but these are mild and temporary in nature. There is always the possibility for other less common post-procedural effects, which your practitioner will review with you.

 

Is there any downtime?

Ultherapy is an entirely non-invasive procedure and as such, there is no downtime. You are able to return to your normal activities right away, and there are no special measures you need to take.