Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

English Version

Tite Fx  ;  The Newest Fat Killer

จุดเด่น

    ฆ่าเซลล์ไขมัน ( Fat Killer) 

    ยกกระชับผิวหนัง

    กำจัดเซลลูไลท์

    ไม่มีแผล

     TiteFx   เป็นเครื่องสลายไขมันที่ไม่ทำให้เกิดแผลสามารถฆ่าเซลล์ไขมัน ( Fat Killer) ยกกระชับผิวหนัง และกำจัดเลลูไลท์ได้ อาศัยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า Triple Action ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการทำงานดังนี้ 1.Vaccuum 2.Bi polar RF Power 3. High Voltage Shot pulse RF Power  มาใช้ร่วมกัน

     TiteFx ถูกออกแบบและพัฒนากระบวนการทำงานของทั้ง 3 ขั้นตอนซึ่งมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน มาทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างทำการรักษาเครื่องจะมีระบบเซนเซอร์อุณหภูมิ(Real time temperature sensor monitor )โชว์ที่หน้าจอเครื่องและบริเวณด้ามจับ (Handpiece)  ที่ทำการรักษา ทำให้ทราบอุณหภูมิบริเวณที่ทำการรักษาทันที    สามารถตั้งอุณหภูมิ ( Cut off  temperature  )  ให้เหมาะสมตามปัญหาของผู้ป่วยแต่ละราย

     ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพของทุกๆขั้นตอน  TiteFx จึงให้ผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น ปลอดภัยและไม่มีแผลหลังทำการรักษา ผู้รับบริการสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ

หลักการทำงานของ TiteFx

                อาศัยการทำงาน 3 ขั้นตอน หรือ Triple Action คือ

                1. Vaccuum  ในขั้นตอนแรก เมื่อเริ่มต้นการทำงาน เครื่องจะเก็บพื้นที่ผิวในบริเวณที่ทำการรักษาให้เต็มพื้นที่ของ vaccuum chamber โดยตัวเครื่องจะมีระบบป้องกันคือ หากพื้นที่ที่ทำการรักษามีน้อยจนเกินไป คือไม่สามารถเก็บได้เต็มพื้นที่ของ vacuum chamber เครื่องจะไม่เข้าสู่กระบวนการทำงานที่ 2 คือการปล่อยพลังงาน RF ซึ่งในกระบวนการนี้เองจะช่วยป้องกันการเกิดผิวหนังไหม้ได้ อีกทั้งในขั้นตอนนี้ยังจะช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบน้ำเหลืองและระบบไหลเวียนเลือดให้มีการไหลเวียนได้ดีขึ้น อีกด้วย

                2. Bi polar RF Power  เมื่อเครื่องได้เก็บพื้นที่ที่ทำการรักษาได้เต็ม vacuum chamber เรียบร้อยแล้ว จะทำการปล่อยพลังงาน Bi polar RF ทันที ซึ่งในขั้นตอนนี้จะทำให้เกิดความร้อนที่ผิวบริเวณที่ทำการรักษาจะช่วยสลายไขมัน ลดสัดส่วน กระชับผิว  ตัวเครื่องสามารถตั้งค่าอุณหภูมิ Cut off ได้  อีกทั้งยังมีระบบเซนเซอร์อุณหภูมิ (Real time temperature sensor monitor ) ที่ handpiece  หากพื้นที่ที่ทำการรักษามีค่าอุณภูมิเกินที่ตั้งไว้เครื่องจะทำการตัดการทำงานทันที   ทำให้ระหว่างทำการรักษาผู้ป่วยจะไม่รู้สึกร้อนมากจนเกินไป  อีกทั้งการตั้งค่าต่างๆสามารถเลือกให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้

                3.หากค่าอุณหภูมิผิวที่ทำการรักษามีความร้อนสะสมถึงค่าอุณหภูมิ ที่ตั้งไว้ เครื่องจะทำการปล่อย High Voltage Shot pulse RF Power  เพื่อทำลายเซลล์ไขมันให้ตายถาวรได้

บริเวณที่สามารถทำได้  ท้อง เอว หลัง สะโพก ก้น ขา

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

     โดยปรกติหลังทำอาจมีอาการบวมแดงแต่จะคงอยู่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงหลังทำการรักษาอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆอาจมีโอกาสเกิดได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานที่เลือกใช้

ตารางการเข้ารับการรักษา

      ทำการรักษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทำ 6-8 ครั้ง/1คอร์ส

คำแนะนำหลังทำการรักษา

      หลังทำการรักษาควรทำความสะอาดผิวและทาครีมชุ่มชื้นหรือครีมกันระคายเคืองในบางราย หากมีอาการผิดปรกติหลังทำควรปรึกษาแพทย์ 

 

What is TiteFX Body Contouring?

Tite-FX is a brand new, non-invasive treatment for fat removal that has no pain, bruising, swelling or downtime. It targets fatty tissue and helps to reshape and contour your body. It is ideal for smaller pockets of fat that exercise alone won’t shift and it is designed to permanently destroy fat cells by causing thermal damage to the fat layer destroying the fat cells that the body disposes of naturally.

 

How does TiteFX Work?

The TiteFX deploys a trifecta of actions:
1) Radio Frequency Heating
2) Vacuum Massage
3) High Voltage Pulse (HVP)

 

The Tite FX™ applicator has a large suction cavity on the undersurface of the hand piece with RF electrodes on each side.  The hand piece applies suction pressure to the soft tissue, drawing the skin and subcutaneous tissue into the cavity.  Bipolar RF is passed between the two electrodes and through the adipose (fat) tissue and the skin.

As the RF heats the tissue, the surface temperature rises. The Tite FX  handpiece displays the measured skin surface temperature on the hand piece.  When this reaches an endpoint that is established by the operator (the trigger temperature) the device emits a train of High Voltage Pulses (HVP) directly into the adipose (fat) tissue.

TiteFX™ causes irreversible electroporation (the process of creating pores in cell membranes under an internal electrical field, leading to the apoptotic death of cells).  This causes the fat cells to die and the adipose (fat) tissue deflates and loses volume, thereby improving body contouring and dermal (skin) tightening aided by the RF energy.

 

Are there any Side Effects?

Skin erythema (redness), mild edema (swelling) and a heat sensation are typical following the treatment, and can last up to 6 hours.

 

Who is TiteFX Recommended for?

The TiteFx™ procedure is suitable for mild to moderate fat, which is often seen in younger women and men. Treatment is safe and effective for individuals of all skin colours.

 

How Often do I need to have Treatment?

You will need 6 weekly treatments in total.

 

What are the Results like?

The results are permanent, but a top up treatment every 2 to 4 months will boost the results.

 

 

See the TiteFX Body Contouring Results:

TiteFX Body Contouring Weeks of treatment: 6
Frequency of treatments: Once a week
Number of treatments: 6
Frequency of treatments: Once a week