Call Center
02 658 1907
Home > Services

Services

English Version

Spektra Laser

Spectra

       Spektra  เป็นเทคโนโลยีเลเซอร์ Q-Switched Nd:YAG รุ่นใหม่ล่าสุด โดยลำแสงเลเซอร์ที่ได้จากเครื่องนี้มีลักษณะเป็น High peak power, Collimated, Flat top Beam profileใช้รักษาภาวะความผิดปกติของเม็ดสีผิวหนังซึ่งจะให้เลเซอร์ออกมา 2 ชนิด

1. เลเซอร์ความยาวคลื่น 532 nm. ซึ่งจะมีผลทำลายต่อเม็ดสีที่อยู่ในชั้นตื้น เช่น กระ ฝ้า

2.เลเซอร์ที่มีความยาวคลื่น1,064 nm.ซึ่งจะมีผลต่อเม็ดสีของผิวหนังด้านล่าง เช่น กระลึก แผลเป็น รอยสัก โดยไม่ทำให้ผิวด้านบนเสียหาย โดยการรักษานั้น จะใช้เลเซอร์ทั้ง 2 ชนิดร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิวทั้งใบหน้า ให้ผิวหน้าขาวใสเรียบเนียนขึ้น และนอกจากนี้ยังมี ความสามารถในการปรับเปลี่ยนเป็น Laser Toning ความยาวคลื่นเป็น 300 ms ใน Spektra mode 

spt

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 - รักษาฝ้าลึกและฝ้าตื้น ฝ้าที่เป็นมานานหรือดื้อยา กระลึก รอยสัก

 - รักษาสิวอักเสบรุนแรง รวมทั้งรอยแดงจากสิว

 - รักษารอยดำหลังการอักเสบ เช่นรอยดำจากสิว รอยดำจากแผลต่างๆ

 - ปานดำ ปานน้ำตาล ปานโอตะ

 - กระลึก (Hori Nevus)

 - ลดขนาดรูขุมขน

 - ทำผิวหน้าขาวใส ดูอ่อนเยาว์

 - ลบรอยสักทุกประเภท

 - รักษาริมฝีปากคล้ำ รักแร้ดำ ใต้ตาคล้ำ

ข้อแนะนำในการรักษา

 - เพื่อผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ควรรักษาทุก 2 – 4 สัปดาห์ ติดต่อกัน 4 – 5 ครั้ง

 - หลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ทาครีมกันแดด SPF 30 +++

 - มาตรวจเพื่อประเมินผลการรักษาตามแพทย์นัด

รับรองความปลอดภัย

 ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา (US.FDA) ว่าปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษา 

 

Spektra Laser

Revolutionary for your skin’s natural beauty.

     Melanin is what gives our skin its color. The amount of melanin in your skin determines if you have a light or dark complexion. Pigmented lesions are dark in color simply because the melanin is abnormally concentrated in one area of the skin. High concentrations of melanin can be due to various factors. Some types are present at birth, but most occur with age, or as a result of overexposure to the sun’s damaging ultraviolet rays.

     Just about everyone have a few obvious brown spots on their skin. Age spots, freckles, and various birthmarks are just a few of the commonly known marks generally referred to as pigmented lesions. Although some pigmented lesions can be ignored, many are quite conspicuous, and can easily detract from your skin’s natural beauty.

     The Spektra laser can remove professional, amateur (homemade), traumatic and surgical tattoos.

     The advent of Q-Switched lasers has permitted the removal of most tattoo inks with a very low risk of scarring. The Spektra laser is the laser of choice in this class of laser. The Spektra laser can significantly lighten or remove a wide variety of tattoo inks.

 

Ground-breaking Spektra includes

     Epidermal & Dermal Pigmented Lesions is perfect for treating a wide variety of epidermal and dermal pigmented lesions on all skin types, including age spots, solar lentigines, café-au-lait lesions and dermal melanycytosis (Nevus of Ota, aberrant Mongolian Spot). Most lesions can be removed quickly with little to no risk of hypopigmentation results.

     Advanced Tattoo Removal raises “The Gold Standard” which makes penetration deeper and treatments shorter to treat even the most stubborn tattoos and tattoo colors effectively and efficiently, with minimal risk of scarring, skin pigment changes, or discomfort

 

Treatment

Pigmented Lesions Treatment

     The Spektra laser is one of the most technologically advanced lasers for removing pigmented lesions. The laser removes these pigments with the energy of light. The specialized light produced by the Spektra laser is absorbed by the pigmented lesion. The unwanted pigment is then destroyed, thus removing or lightening the lesion.

     The Spektra laser is most commonly used for removing brown age spots, “liver spots”, freckles and other brown birthmarks, such as cafe-au-lait spots and Nevus of Ota. Your physician will identify your specific type of lesion and discuss the removal success rate associated with your condition.

     The laser light of the Spektra laser is specifically designed to effectively target the dark concentrations of melanin. After the abnormal amounts of melanin are removed, and treatment continues on normal skin, some whitening could occur. However, your body’s natural regenerative system would replace the normal melanin over a period of time, returning the skin to its natural color.

     The Spektra laser emits light in very short pulses. The impact of the energy from the power pulse of light is similar to the snap of a thin rubber band. After the treatment, the area will feel similar to light sunburn. Typically any discomfort will disappear within a day or so. After the redness clears, the skin returns to its natural color and texture.

Tattoo Removal Treatment

     The Spektra laser removes tattoo ink with the energy of light. A laser is a device which is designed to produce one or more specific wavelengths of light. Tattoo ink is removed by using this specific wavelength of light which passes into the skin, but is absorbed by the ink.

     The rapid absorption of light energy causes the tattoo ink to break into tiny particles which can then be removed by the body’s natural filtering systems. The Spektra laser provides maximum tattoo removal while leaving the surrounding skin unharmed.

     The Spektra laser emits light in very short pulses. The impact of the energy from the powerful pulse of light is similar to the snap of a small rubber band on the skin. The majority of patients do not require anesthesia, depending on the size and location of the tattoo. Anesthesia creams are available if needed. 

     Q & A

     How many treatment sessions will it take to remove the pigmented lesion? Most common pigmented lesions are removed within one to two treatments. Some deeper lesions will require more treatments.

     Most common pigmented lesions are removed within one to two treatments. Some deeper lesions will require more treatments.

     Can the excess pigmentation come back?

     Common pigmented lesions do not return. Some birthmarks may return after a period of several months to a year. However, the procedure can be repeated.

     What type of post-treatment care is necessary?

     Usually, an antibacterial ointment and a dress will be applied to the area immediately after treatment. The treated area should be kept clean with a continued application of any ointment given to you by your physician. A shower can be taken the next day, although the treated area should not be scrubbed.

     How many treatments will it take to remove a tattoo?

     On the average, professional tattoos require 6-8 treatments, while amateur tattoos require 4-5 treatments, all spaced approximately 6-8 weeks apart. The number of treatments depends on the amount and type of ink used, and the depth of the ink in the skin.

     Does the laser remove colored tattoos?

     Dark (blue, black) and red inks will resolve the best. Oranges and purples usually fade as well. Green and yellow inks are the most difficult to remove, and additional treatments are needed to produce significant fading.

     Will the tattoo completely disappear?

     In many cases, yes. Greater than 95% fading of the tattoo may be accomplished. However, it is important to know that there are many, many types of tattoo inks in use worldwide today, none of which are regulated by the FDA. Not knowing which tattoo ink was used, or how deeply it was applied, makes it impossible for the physician to predict the degree of removal on any given tattoo.