Call Center
02 658 1907
Home > About Us

Beauty Blog

Posted on : 10/7/56

"@chocco_joob สัมภาษณ์เธอ เธอชอบมาก เธอบอกว่าเดือนนึงมาแล้ว…

Written by : Joob

Posted on : 11/5/56

กุ้งมีโอกาสไปยิงเลเซอร์ e-Matrix มา ที่ The Med Clinic สาขาสุขุมวิทจ้าา
เลยจะเอาข้อมูลของการทำเลเซอร์ตัวนี้มาบอก

Written by : KungInter

Posted on : 10/4/56

ทรีทเมนต์ HAIRMEDIC ใช้มา Lifting หน้าได้ด้วย ทำด้านเดียวก่อนแล้วเทียบผลชัดเลยง่ะ

Written by : Mhunoiii

Posted on : 16/9/56

มาทำทรีทเมนท์ #themedclinic ทำเสร็จหน้าเนียนใส…

Written by : TechyLadycoco

Posted on : 19/1/56

หลังถ่ายหนังเสร็จ ได้ทรีตเมนต์ White and Bright ของ The Med Clinic ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวครับ

Written by : ฟลอยด์